ประเทศไทยเปิดตัววีซ่าธุรกิจ 4 ปีโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมรัฐบาลไทยอนุมัติวีซ่าประเภทสมาร์ทสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจ ผู้ถือจะสามารถอยู่ในประเทศได้นานถึง 4 ปีโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบในบริการด้านการเข้าเมือง
 
วันที่ 18 สิงหาคมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์แห่งชาติได้ให้ "แสงสีเขียว" แก่วีซ่าสมาร์ทสำหรับเจ้าของธุรกิจนักลงทุนและนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
"วีซ่าอัจฉริยะ" มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการที่มีพรสวรรค์จากทั่วโลก รัฐบาลเชื่อว่าข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโตในประเทศและจะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ตั้งแต่เดือนมกราคมปีถัดไปวีซ่าสมาร์ทจะออกให้แก่นักลงทุนเจ้าของธุรกิจผู้จัดการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิเพื่อให้สามารถทำงานหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาได้เป็นเวลา 4 ปี
วีซ่าสมาร์ทจะอนุญาตให้เจ้าของพักอยู่ในประเทศไทยกับสามีภรรยาและบุตรที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องรายงานทุก 90 วันในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กลุ่มชาวต่างชาติ 3 กลุ่มจะได้รับวีซ่าประเภทสมาร์ท:
ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง
นักลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสภาการลงทุน (BOI) ในการพัฒนาภาคส่วนสำคัญ 10 แห่งของภาคเศรษฐกิจ,
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้น
นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยดร. ปรีชาจันทรเกษมหัวหน้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการประเทศได้สั่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสรุปเอกสารภายใน 3 เดือนให้สูงสุด - ภายในเดือนธันวาคม 2560
เป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอวีซ่าประเภทสมาร์ทในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ในที่ประชุมสมาคมการค้าจากทั่วประเทศ
ที่มา: Thailand-News.ru