ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 0
Price for Rent (Thai Baht) 35,000
ประจำวัน : N/A
รายสัปดาห์ : N/A
รายเดือน : 35,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 60 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,150,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 0
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 26 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,150,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 40 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,250,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 40 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,250,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 0
  -
พื้นที่อยู่อาศัย : 34 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.