ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 1,250,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 0
  -
พื้นที่อยู่อาศัย : 34 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,250,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 24 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,399,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 0
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 48 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,400,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อไทย
พื้นที่อยู่อาศัย : 34 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,600,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อไทย
พื้นที่อยู่อาศัย : 36 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.