ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 0
Price for Rent (Thai Baht) 35,000
ประจำวัน : N/A
รายสัปดาห์ : N/A
รายเดือน : 35,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 60 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 770,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 32 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 790,000
เตียง : -1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 28 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 820,000
เตียง : -1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 28 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,050,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 32 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.