ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 2,500,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  -
พื้นที่อยู่อาศัย : 272 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 2,500,000
Price for Rent (Thai Baht) 15,000
ประจำวัน : N/A
รายสัปดาห์ : N/A
รายเดือน : 15,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 80 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,400,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 128 sqm.
ขนาดแปลง : 240 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,700,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 128 sqm.
ขนาดแปลง : 240 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,900,000
เตียง : 4
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 177 sqm.
ขนาดแปลง : 240 sqm.