ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 3,400,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 128 sqm.
ขนาดแปลง : 240 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 4,000,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 190 sqm.
ขนาดแปลง : 380 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 4,200,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 197 sqm.
ขนาดแปลง : 360 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 7,950,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 175 sqm.
ขนาดแปลง : 356 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 20,900,000
Price for Rent (Thai Baht) 175,000
ประจำวัน : N/A
รายสัปดาห์ : N/A
รายเดือน : 175,000
เตียง : 5
ห้องน้ำ : 5
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 435 sqm.
ขนาดแปลง : 800 sqm.