ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 3,560,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อไทย
พื้นที่อยู่อาศัย : 161 sqm.
ขนาดแปลง : 201 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,690,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อไทย
พื้นที่อยู่อาศัย : 163 sqm.
ขนาดแปลง : 140 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,800,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 2
  บริษัท
พื้นที่อยู่อาศัย : 180 sqm.
ขนาดแปลง : 208 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 4,300,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 0
  ชื่อไทย
พื้นที่อยู่อาศัย : 356 sqm.
ขนาดแปลง : 728 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 5,900,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 3
  -
พื้นที่อยู่อาศัย : 500 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.