ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 8,500,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 100 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 7,500,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 68 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 2,400,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 70 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 1,300,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 0
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 35 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,600,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 82 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 2,200,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 32 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 5,500,000
Price for Rent (Thai Baht) 35,000
ประจำวัน : N/A
รายสัปดาห์ : N/A
รายเดือน : 35,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 93 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 6,700,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 117 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 23,500,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 3
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 130 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 3,100,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 43 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 4,600,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 73 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 4,277,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 47 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.