ผลการค้นหา
Sort by
Price for Sale (Thai Baht) 4,600,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 73 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 5,500,000
Price for Rent (Thai Baht) 35,000
ประจำวัน : N/A
รายสัปดาห์ : N/A
รายเดือน : 35,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 93 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 6,700,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 117 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 7,000,000
เตียง : 0
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 50 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 7,500,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 68 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 8,500,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 100 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 10,500,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 66 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 10,500,000
เตียง : 1
ห้องน้ำ : 1
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 66 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 10,900,000
เตียง : 2
ห้องน้ำ : 2
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 92 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.
Price for Sale (Thai Baht) 23,500,000
เตียง : 3
ห้องน้ำ : 3
  ชื่อต่างประเทศ
พื้นที่อยู่อาศัย : 130 sqm.
ขนาดแปลง : 0 sqm.