เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าที่สถานทูตไทย

หากคุณวางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 3 เดือนคุณต้องมีวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่า ในการรับวีซ่านี้คุณจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเอกสารที่จำเป็น:
 
•หนังสือเดินทางต่างประเทศ (มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน)
•คำเชิญจาก บริษัท แห่งประเทศไทย
•สำเนาหนังสือเดินทางรัสเซีย: ชื่อและนามสกุล
กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
•สำหรับพนักงาน: ใบรับรองจากสถานที่ทำงานที่ออกในหัวจดหมาย (ระบุรายได้มากกว่า 12,000 รูเบิลต่อเดือน) ซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทจากบัญชีธนาคาร
•สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงาน: คำมั่นสัญญาที่เขียนด้วยลายมือโดยสปอนเซอร์เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อการพำนักในประเทศไทย
•สำหรับผู้รับบำนาญ: ภาพรวมของ
•สำหรับเด็ก: รูปถ่ายของสูติบัตรใบรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน
•รูปภาพ 3x4 - 4x6 สีดำและสีขาวหรือสี
หมายเหตุ: การพำนักอยู่ในวีซ่าหมดอายุในประเทศไทยจะเสียค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อวัน