ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
 
ระบบธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2394 เมื่อเริ่มบันทึกตั๋วเงินคลัง ในตอนท้ายของศตวรรษที่สิบเก้าธนบัตรออกโดยธนาคารพาณิชย์เอกชนในกรุงเทพฯ ได้แก่ ธนาคารแห่งอินโดจีนธนาคารสิทธิพิเศษของอินเดียออสเตรเลียและจีนธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ในปีพ. ศ. 2482 สำนักงานการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในฐานะกระทรวงการคลัง วันที่ 28 เมษายน 2485 บนพื้นฐานของสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2492 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทย)
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2488 ปัจจุบันเป็นธนาคารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศธนาคารพาณิชย์สามารถเปิดบัญชีและรับบัตรได้เฉพาะหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าเท่านั้นโดยไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม วงเงินเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม 20,000 บาท (หากจำเป็นจำนวนมากคุณสามารถดำเนินการได้หลายครั้งและถ่ายหลายครั้งในตู้ ATM (ATM)
 
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทย
 
รหัส SWIFT: KASITHBK
 
เว็บไซต์: http://www.kasikornbank.com
 
 
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธนาคารไทยพาณิชย์)
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2449 โดยสมาชิกของพระราชวงศ์จึงนับเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจชาวไทย
 
อัตราแลกเปลี่ยนไทยพาณิชย์
 
รหัส SWIFT: SICOTHBK
 
เว็บไซต์: http://www.scb.co.th
 
 
 
 
 
ธนาคารทหารไทย (TM Bank)
 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2499 แต่เดิมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกระทรวงกลาโหมกระทรวงทหารและสมาชิกในครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากกับคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย
 
อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารทหารไทย >>
 
 
รหัส SWIFT: TMBKTHBK
 
เว็บไซต์: http://www.tmbbank.com
 
 
 
 
ธนาคารกรุงเทพ (ธนาคารกรุงเทพ)
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารธนากรกรุงเทพ) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2487 ให้บริการส่วนใหญ่ของ บริษัท เงินทุนและต่างประเทศ วงเงินเบิกถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มมีมูลค่า 25,000 บาท (หากจำเป็นจำนวนมากคุณสามารถดำเนินการได้หลายครั้งและถ่ายหลายครั้งในตู้ ATM (ATM)
 
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพ >>
 
รหัส SWIFT: BKKBTHBK
 
เว็บไซต์: http://www.bangkokbank.com